Home » Tenaga Akademik

Tenaga Akademik

Tenaga Akademik di Magister Ilmu Komputer

Staf akademik terdiri dari dosen-dosen senior bidang Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi yang keahliannya sesuai dengan kebutuhan Program Magister Ilmu Komputer:

 • Prof. Dr. Anton Satria Prabuwono
 • Prof. Dr. Jazi Eko Istiyanto
 • Prof. Dr. Marimin
 • Prof. Dr. Moedjiono
 • Prof. Dr. Sri Hartati
 • Prof. Dr. Teddy Mantoro
 • Dr. Achmad Solichin
 • Dr. Arief Wibowo
 • Dr. Aries Kusdaryono
 • Dr. Arif Bramantoro
 • Dr. Dana Indra Sensuse
 • Dr. Darmawan B. Napitupulu
 • Dr. Deni Mahdiana
 • Dr. Denni Kurniawan
 • Dr. Dwi Pebrianti
 • Dr. Edi Winarko
 • Dr. Gandung Triyono
 • Dr. Goenawan Brotosaputro
 • Dr. Hadi Syahrial
 • Dr. Hari Soetanto
 • Dr. Imelda
 • Dr. Indra
 • Dr. Indra Nugraha Abdullah
 • Dr. Krisna Adiyarta
 • Dr. Luhur Bayuaji
 • Dr. Mardi Hardjianto
 • Dr. Mohammad Syafrullah
 • Dr. Muhamad Sadly
 • Dr. Nazori A. Z.
 • Dr. Retantyo Wardoyo
 • Dr. Rudi Rusdiah
 • Dr. Rusdah
 • Dr. Samidi
 • Dr. Setyawan Widyarto
 • Dr. Sofian Lusa
 • Dr. Tjahjanto
 • Dr. Utomo Budiyanto
 • Dr. Wendi Usino
 • Dr. Yan Everhard
 • Dr. Yan Rianto